Toán Lớp 5: Thương của 2 số là 6,75 . Nếu gấp số bị chia lên 3 lần thì thương mới là bao nhiêu? “Viết chi tiết bài giải”

Question

Toán Lớp 5: Thương của 2 số là 6,75 . Nếu gấp số bị chia lên 3 lần thì thương mới là bao nhiêu?
“Viết chi tiết bài giải”, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 2 tháng 2022-02-21T21:59:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài giải :
  Thương mới sau khi gấp số bị chia lên 3 lần là:
    6,75 ⨉ 3=20,25 
                             Đáp số: 20,25
  GIẢI THÍCH:
  +Khi gấp số bị chia lên bao nhiêu lần thì thương tăng bấy nhiêu lần
  ⇒trong trường hợp này số bị chia gấp lên 3 lần thì thương cũng gấp lên 3 lần => lấy thương nhân 3
   

 2. @Mem gửi bạn
  Xin hay nhất
  Lời giải chi tiết:
  Nếu số bị chia gấp ba lần thì thương tăng gấp 3 lần.
  Thương mới của hai số có thương là 6,75 
         $6,75×3=20,256,75×3=20,25$
                 Đáp số $20,2520,25$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )