Toán Lớp 5: Số gồm 3pham mười tám phần trăm và 2 đơn vị

Question

Toán Lớp 5: Số gồm 3pham mười tám phần trăm và 2 đơn vị, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 2 tuần 2022-11-24T15:14:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 318/1002
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Hai đơn vị = 2 
  Ba phần mười = $\frac{3}{10}$ = 0,3
  Tám phần trăm = $\frac{8}{100}$ = 0,08
  3 phần mười tám phần trăm và 2 đơn vị được viết là :
      2 + 0,3 + 0,08 = 2,38
  3 phần mười tám phần trăm và 2 đơn vị được viết là :  2,38
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )