Toán Lớp 5: Người ta dùng 350 viên gạch vuông có cạnh 20cm để lát nền một căn phòng hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông

Question

Toán Lớp 5: Người ta dùng 350 viên gạch vuông có cạnh 20cm để lát nền một căn phòng hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 33 phút 2022-06-04T19:02:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải:
  Diện tích một viên gạch là:
     20 × 20 = 400 (cm^2)
  Diện tích căn phòng đó là:
     400 × 350 = 140000 ( cm^2 )
  Đổi: 140000cm^2 = 14m^2
  Đáp số: 14m^2
  @ Rin

 2. Diện tích một viên gạch là:
  20 × 20 = 400 (cm^2)
  Diện tích căn phòng là:
  400 × 350 = 140000 (cm^2) = 14 m^2
  Đáp số: 14 m^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )