Toán Lớp 5: Một trường tiểu học có 515 học sinh.Số học sinh nam bằng 2/3 số học sinh nữ.Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trắm số học sinh to

Question

Toán Lớp 5: Một trường tiểu học có 515 học sinh.Số học sinh nam bằng 2/3 số học sinh nữ.Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trắm số học sinh toàn trường?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 7 ngày 2022-04-14T11:21:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tổng số phần là :
  2 + 3 = 5  ( phần)
  Số học sinh nữ là :
  515 : 5 xx 3 = 309  ( học  sinh)
  Số học sinh nữ bằng số phần trăm học sinh toàn trường là :
  309 : 515 = 60 %
  Đáp số : 60%
   

 2. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :}
  text{Số học sinh nữ của trường là :}
  text{515 : ( 2 + 3 )} xx text{3 = 309 ( học sinh )}
  text{Số học sinh nữ chiếm số % của trường là :}
  text{309 : 515} xx text{100% = 60 ( % )}
  text{Đáp số : 60% .}
  @ Muối

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )