Toán Lớp 5: một thửa ruộng hcn có chu vi 28,4 m chiều dài hơn rộng 5,2 m . a tính diện tích’ người ta chồng rau trên đó 1m vuông thu được 4 kg rau

Question

Toán Lớp 5: một thửa ruộng hcn có chu vi 28,4 m chiều dài hơn rộng 5,2 m .
a tính diện tích’
người ta chồng rau trên đó 1m vuông thu được 4 kg rau hỏi thu được bao nhiêu tạ rau, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 1 tháng 2022-03-11T17:10:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                                     Bài giải:
                        Nửa chu vi thửa ruộng hcn là:
                                28,4 : 2 = 14,2 (m)
  Ta có sơ đồ:
  Chiều rộng :|—–|
  Chiều dài:   |—–|-5,2m–|
                              Chiều rộng thửa ruộng là:
                                     (14,2 – 5,2) : 2 = 4,5 (m)
                              Chiều dài thửa ruộng là:
                                        14,2 – 4,5 = 9,7 (m)
                         a. Diện tích thửa ruộng là:
                                       4,5 x 9,7 = 43,65 (m²)
                        b. Thửa ruộng đó trồng được số kg rau là:
                                         43,65 x 4 : 1 = 174,6 (kg)
                                Đổi: 174,6 kg = 1,746 (tạ)
                                                           Đáp số: a.43,65 m²
                                                                         b. 1,746 tạ rau

 2. a)
  Nửa chu vi thửa ruộng là: 
  28,4 : 2 = 14,2 (m)
  Chiều rộng thửa ruộng là: 
  (14,2 – 5,2) : 2 =4,5 (m)
  Chiều dài thửa ruộng là: 
  (14,2 + 5,2) : 2 = 9,7 (m) 
  Diện tích thửa ruộng là: 
  9,7 x 4,5 =43,65 (m²)
  b) 
  Thu hoạch được số ki – lô – gam rau trên thửa ruộng là: 
  43,65 x 4 =174,6 (kg) 
  174,6 kg = 1,746 tạ
  Đáp số : a) 43,65 m² 
               b) 1,746 tạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )