Toán Lớp 5: Một thợ diệt ngày thứ nhất diệt được 28,4m vải, ngày thứ hai diệt nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba diệt nhiều hơn ngày thứ

Question

Toán Lớp 5: Một thợ diệt ngày thứ nhất diệt được 28,4m vải, ngày thứ hai diệt nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba diệt nhiều hơn ngày thứ hai 1,5 m vải. Hỏi cả ba ngày người đó diệt được bao nhiêu mét vải., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 2 tháng 2022-11-23T21:17:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ngày thứ hai người đó dệt được số mét vải là :
  28,4 + 2,2 = 30,6 ( m )
  Ngày thứ ba người đó dệt được số mét vải là :
  30,6 + 1,5 = 32,1 ( m )
  Cả 3 ngày người đó dệt được số mét vải là :
  28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 ( m )
                                Đáp số : 91,1m
  #dtkc

 2. Ngày thứ hai người thợ diệt được là:
    28,4 + 2,2 = 30,6 (m)
  Ngày thứ ba người thợ diệt được là:
    30,6 + 1,5 = 32,1(m)
  Cả ba ngày người đó diệt được là:
    28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m)
      Đáp số:91,1m
  ⇒$\textit{Vậy =>91,1m}$
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )