Toán Lớp 5: một ô tô chạy trong 4 giờ được 182 km. hỏi trong 6 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km ?

Question

Toán Lớp 5: một ô tô chạy trong 4 giờ được 182 km. hỏi trong 6 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 4 tuần 2022-11-23T21:34:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1 giờ xe chạy được số km là:
  182 : 4 = 45,5   (km)
  6 giờ xe chạy được số km là:
  45,5 × 6 = 273   (km)
  Đáp số: 273   km.

 2. một ô tô chạy trong 4 giờ được 182 km. hỏi trong 6 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km ?
  Giải :
   một giờ ô tô chạy được số km là :
        182:4=45,5(km)
  6 giờ ô tô chạy được số km là :
         45,5×6=273(km)
  Đáp số : 273km

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )