Toán Lớp 5: Một hình tam giác có trung bình cộng của độ dài đáy và chiều cao là 48 cm chiều cao bằng 3/5 độ dài đáy Tính diện tích của hình tam giá

Question

Toán Lớp 5: Một hình tam giác có trung bình cộng của độ dài đáy và chiều cao là 48 cm chiều cao bằng 3/5 độ dài đáy Tính diện tích của hình tam giác đo, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 6 tháng 2022-06-11T12:15:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài giải

  Tổng chiều cao và độ dài đáy hình tam giác đó là : 

   48 xx 2 = 96 ( cm )

  Chiều cao hình tam giác đó là : 

   96 : ( 3 + 5 ) xx 3 = 36 ( cm )

  Độ dài đáy hình tam giác đó là : 

   96 – 36 = 60 ( cm )

  Diện tích hình tam giác đó là : 

   1/2 . 36 . 60 = 1080 ( cm^{2} )

         Đáp số : 1080cm^{2}

 2. giải

  Tổng độ dài đáy và chiều cao là:

  48×2=96(cm)

  Tổng số phần bằng nhau là:

  3+5=8(phần)

  Chiều cao tam giác là:

  96:8×3=36(cm)

  Tổng cả hai đáy là:

  96-36=60(cm)

  Diện tích tam giác là:

  $\frac{3×60}{2}$=1080 ($cm^{2}$ )

  Đáp số:1080 $cm^{2}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )