Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán một chiếc xe đạp với giá 1 200 000 đồng. Tính ra họ đã lãi 20% so với giá nhập. Hỏi giá nhập chiếc xe đạp đó là bao nh

Question

Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán một chiếc xe đạp với giá 1 200 000 đồng. Tính ra họ đã lãi 20% so với giá nhập. Hỏi giá nhập chiếc xe đạp đó là bao nhiêu tiền ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 7 ngày 2022-04-14T09:12:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  $ 960 000 $ đồng

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Coi số phần trăm giá cũ là  $ 100 % $

  Số phần trăm chỉ giá nhập là :

  $ 100 % – 20 % = 80 %

  Gía nhập của chiếc xe đạp là :

  $ 1 200 000 . 80 = 960 000 $ ( đồng )

  Đáp số : $ 960 000 $ đồng

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Bài giải :

  Bán chiếc xe đạp đó được là :

  100% + 20% = 120%

  Giá nhập chiếc xe đạp đó là :

  1 200 000 : 120% = 1 000 000  (đồng)

  Đáp số : 1 000 000  đồng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )