Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán được 25% số gạo có trong cửa hàng, ngày thứ hai bán được 40 % số gạo có trong cửa hàng, ngày th

Question

Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán được 25% số gạo có trong cửa hàng, ngày thứ hai bán được 40 % số gạo có trong cửa hàng, ngày thứ ba bán được 175 kg thì vừa hết số gạo có trong cửa hàng.
a. Số gạo bán ngày thứ ba bằng bao nhiêu phần trăm số gạo có trong cửa hàng.
b. Tính số gạo có trong cửa hàng.
giúp mik vs nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 2 ngày 2022-05-01T00:43:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  a,

  Coi số gạo trong kho là 100%

  Số gạo bán ngày thứ ba bằng bao số % là :

  100%-40%-25%=35%

  $\\$

  b,

  Số gạo có trong cửa hàng là:

  175:35×100=500 (kg)

  Đáp số: a, 35%

                b, 500 kg

  $#dariana$

 2.                                        Bài giải 

  a) Coi số gạo trong có trong cửa hàng là 100%  

  Số gạo ngày thứ 3 cửa hàng đó bán được bằng số phần trăm số gạo có trong cửa hàng là: 

                        100% – (  25% + 40% ) = 35 % 

  b) Số gạo có trong cửa hàng đó là : 

                            175 : 35 x 100 = 500 ( kg )

                                               Đáp số : a) 35%

                                                              b)500kg

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )