Toán Lớp 5: một cốc nước đầy nặng 900g nếu cốc nước chỉ chứa 50 % thì cốc nước nặng 500 g nếu cốc nước ko nặng bao nhiêu kg

Question

Toán Lớp 5: một cốc nước đầy nặng 900g nếu cốc nước chỉ chứa 50 % thì cốc nước nặng 500 g nếu cốc nước ko nặng bao nhiêu kg, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 1 tuần 2022-04-13T22:13:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 100g, cho mình xin điểm và vote nếu đúng nhé
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: 50%là một nửa, lúc đầy là 900 thì cứ cho là 9 và bỏ 2 số 0 sang bên, 9 đó trừ đi khối lượng của 50% nước là 500 thì cũng bỏ 2 số 0 đi r lấy 9 trừ đi được 4 thì thêm 2 số 0 là 400, bây giờ 400  là một nửa khối lượng nước, khối lượng nước một nửa khi tính cả cái cốc là 500 nên phải trừ đi 400, đáp án là 100g
   

 2. Ta có : 50% = 50/100 = 1/2
  Nếu cốc nước chứa 100% nước thì nặng là :
  500 xx 1/2 = 1000 ( g )
  Nếu cốc nước không nặng số ki – lô – gam là :
  1000 – 900 = 100 ( g )
  Đáp số : 100g
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )