Toán Lớp 5: Lượng nước trong hạt tươi chiếm tỉ lệ là 19% , trong hạt khô chiếm tỉ lệ 10%. Hỏi phơi 500kg hạt tươi sẽ được bao nhiêu kg hạt khô ?

Question

Toán Lớp 5: Lượng nước trong hạt tươi chiếm tỉ lệ là 19% , trong hạt khô chiếm tỉ lệ 10%. Hỏi phơi 500kg hạt tươi sẽ được bao nhiêu kg hạt khô ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 2 tuần 2022-06-07T06:51:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lượng nước trong 500kg hạt tươi là:

        500 : 100 x 19 = 95(kg)

  Lượng thuần hạt trong 500kg hạt tươi là:

         500 – 95 = 405(kg)

  Vì lượng thuần hạt không thay đổi sau khi đã phơi khô nên 405kg này ứng với:

        100 % – 10 % = 90%( lượng hạt khô)

  Vậy phơi 500kg hạt tươi sẽ thu được số hạt khô là:

       405 : 90 x 100 = 450(kg)        

  Đáp số: 450kg

 2. $@Ichigo$

  Tỉ số phần trăm lượng nước giữa hạt khô và hạt tươi là :

  19% × 10% = 190

  Phơi 500kg hạt tươi sẽ được là :

  500 : 190 × 100 = \frac{5000}{19} (kg)

  Đ/s : \frac{5000}{19}kg

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )