Toán Lớp 5: Khối 5 có 112 học sinh nữ chiếm 40%số học sinh cả khối tim số học sinh khối 5

Question

Toán Lớp 5: Khối 5 có 112 học sinh nữ chiếm 40%số học sinh cả khối tim số học sinh khối 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 5 ngày 2022-08-06T01:48:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi học sinh khối 5 là 100% thì số phần trăm học sinh nam là :
  100% – 40% = 60%
  Số học sinh nam là :
  100 x 112 : 40 = 280 (học  sinh)
  Vậy số học sinh khối 5 là :
  112 + 280 = 392 (học  sinh)
  Đáp số : 392 học  sinh
   

 2. Giải
   Số  học  sinh   cả  khối   là:
  112:40X100=280(học sinh)
  Số   học  sinh  nam  là:
  280 – 112 = 168(học sinh)
  Đáp  số: 168 học  sinh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )