Toán Lớp 5: I. Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong số 489 592 là: A. 500 B. 500 000 C. 5000 D. 5

Question

Toán Lớp 5: I. Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong số 489 592 là:
A. 500 B. 500 000 C. 5000 D. 50
Câu 2: Số bé nhất trong các số 274 926 ; 279 284 ; 273 934 ; 278 928 là:
A. 273 934 B. 274 926 C. 279 284 D. 278 928
Câu 3: : Trong các số 18391, 49183, 34883, 17373 số chia hết cho 3 là:
A. 49183 B. 34883 C. 17373 D. 18391
Câu 4: Trong các phân số 1458;;;2363 phân số bé hơn 1 là:
A. 12 B. 43 C. 56 D. 83
II. Phần tự luận Bài 1. So sánh:
a, 2 phút 18 giây …. 140 giây
b, 6m2 7cm2 …. 6000cm2
c, 3 tấn 5kg …. 3005kg d, 5 giờ 15 phút … 5 giờ 22 phút
Bài 2. Tìm x, biết:
a, 1185 x 1/8 = 1/5
b,7/12 – x=1/2
c,x – 4/3=5/7
Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài.
a. Tính diện tích của thửa ruộng đó
b. Biết rằng cứ 1m2 người nông dân thu hoạch được 6kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ra thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
giải dùm mik, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 3 ngày 2022-04-19T07:37:39+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Câu 1:
  a/ 2 phút 18 giây < 140 giây (2 phút 18 giây = 138 giây)
  b/ 6 m2 7 cm2 > 6000 cm2  (6 m2 7 cm2 = 6007 cm2)
  c/ 3 tấn 5 kg = 3005 kg
  d/ 5 giờ 15 phút < 5 giờ 22 phút
  Câu 2:
  a/ 
  b/ $\frac{7}{12}$  – x = $\frac{1}{2}$
  x = $\frac{7}{12}$   – $\frac{1}{2}$
  x = $\frac{1}{12}$
  c/ x – $\frac{4}{3}$ = $\frac{5}{7}$
  x = $\frac{5}{7}$ + $\frac{4}{3}$ 
  x = $\frac{43}{21}$
  Bài 3:
  CD thửa ruộng là: 100 × $\frac{4}{5}$ = 80 (m)
  S thửa ruông là: 100 × 80 = 8000(m2)
  Trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được: 8000 ÷ 1 × 6 = 48000 (kg) = 480 tạ thóc
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )