Toán Lớp 5: Hai số có tổng bằng 450. Biết 40% số thứ nhất bằng 60% số thứ hai. Tìm số thứ hai?

Question

Toán Lớp 5: Hai số có tổng bằng 450. Biết 40% số thứ nhất bằng 60% số thứ hai. Tìm số thứ hai?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 3 ngày 2022-04-19T17:40:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.            Bài giải
  Đổi : 40% = $\frac{40}{100}$ = $\frac{2}{5}$ ; 60% = $\frac{60}{100}$ = $\frac{3}{5}$ 
  Vậy tỉ số phần trăm của hai số bằng $\frac{2}{3}$ 
  Tổng số phần bằng nhau là :
                 2 + 3 = 5 ( phần )
  Số thứ hai là :
              450 : 5 x 3 = 270 
                       Đáp số : 270
   

 2. Giải đáp:
   150
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Phân số chỉ số thứ nhất là:  40% = 40/100 = 2/5
  – Phân số chỉ số thứ hai là:  60% = 60/100 = 3/5
  – Tỉ số của hai số bằng 2/3
           
           Bài giải
  Tổng số phần bằng nhau là:
  2 + 3 = 5 (phần)
  Số thứ nhất là :
  250 : 5 x 2 = 100
  Số thứ hai là:
  250 – 100 = 150
  Đáp số: 150
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )