Toán Lớp 5: Hai kho A và B có tất cả 115 tấn hàng.Nếu lấy ra 3/5 lượng hàng ở kho A và 4/7 lượng hàng ở kho B thì lượng hàng còn lại ở kho A ít

Question

Toán Lớp 5: Hai kho A và B có tất cả 115 tấn hàng.Nếu lấy ra 3/5 lượng hàng ở kho A và 4/7 lượng hàng ở kho B thì lượng hàng còn lại ở kho A ít hơn lượng hàng còn lại ở kho B là 12 tấn.Hỏi lúc đầu ở mỗi kho có bao nhiêu tấn hàng?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 2 ngày 2022-05-01T09:18:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Số gạo còn lại ở kho A là :
  1−4/5=1/5 (kho A)
  Số gạo còn lại ở kho B là :
  1−7/11=4/11 (kho B)
  Theo đề bài thì 1/5 hay 4/20 kho A hơn 4/11 kho B là 8 tấn
  Như vậy nếu chia số gạo ở kho A thành 20 phần bằng nhau; số gạo ở kho B thành 11 phần bằng nhau thì mỗi phần của kho A hơn mỗi phần ở kho B là
  8:4 = 2 tấn
  Do đó nếu kho A bớt 2×20 tấn hoặc kho B thêm 2×11 tấn thì 4/20 kho A=4/11 kho B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )