Toán Lớp 5: Giá trị của Y trong biểu thức là: Y x 0,8 = 1,2 x 4,5 * A. 6,75 B. 67,5 C. 675 D. 6750Có 15 can dầu như nhau đựng tất cả 120 lít dầu. H

Question

Toán Lớp 5: Giá trị của Y trong biểu thức là: Y x 0,8 = 1,2 x 4,5 *
A. 6,75
B. 67,5
C. 675
D. 6750Có 15 can dầu như nhau đựng tất cả 120 lít dầu. Hỏi 26 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?
A. 108 lít
B. 208 lít
C. 308 lít
D. 408 lít
Bạn Việt mua 12 quyển vở cùng loại mỗi quyển 7000 đồng . Hỏi với số tiền đó nếu bạn mua loại vở 6000 đồng 1 quyển thì được bao nhiêu quyển? *
A. 10 quyển
B. 12 quyển
C. 14 quyển
D. 16 quyển, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 18 phút 2022-06-16T22:35:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giá trị của Y trong biểu thức là: Y x 0,8 = 1,2 x 4,5 *
  A.6,75
  Có 15 can dầu như nhau đựng tất cả 120 lít dầu. Hỏi 26 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?
  B.208 lít
  Bạn Việt mua 12 quyển vở cùng loại mỗi quyển 7000 đồng . Hỏi với số tiền đó nếu bạn mua loại vở 6000 đồng 1 quyển thì được bao nhiêu quyển? *
  C.14 quyển

 2. Câu 1:
  y xx 0,8 = 1,2 xx 4,5
  y xx 0,8 = 5,4
  y = 5,4 : 0,8
  y = 6,75
  => Chọn A
  Câu 2:
  Mỗi can chứa số dầu là:
       120 : 15 = 8 (l)
  Có 26 can đựng được số dầu là:
       8 xx 26 = 208 (l)
  => Chọn B
  Câu 3:
  Số tiền của bạn Việt cần mua 12 quyển vở là:
       7000 xx 12 = 84000 (đồng)
  Nếu mỗi quyển có giá 6000 đồng thì mua được số quyển vở là:
       84000 : 6000 = 14 (quyển vở)
  => Chọn C

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )