Toán Lớp 5: giá trị của chữ số 2 trong số thập phân 12,389 gấp giá trị chữ số 8 số lần là (nói cách giải cho em với)

Question

Toán Lớp 5: giá trị của chữ số 2 trong số thập phân 12,389 gấp giá trị chữ số 8 số lần là
(nói cách giải cho em với), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 32 phút 2022-06-04T16:07:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giá trị của chữ số 2 là: 2 
  Giá trị của chữ số 8 là: 0,008
  -> 2 gấp 0,008 số lần là: 2 : 0,008 = 250 (lần)
  Đ/S: 250 lần
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:chị tính ra là 1000 lần em nhé
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )