Toán Lớp 5: Điền dấu < > = 15,2 – 13,2 + 11,2 – 9,2 … 8,2 – 6,2 + 5,2 – 2,2

Question

Toán Lớp 5: Điền dấu < > =
15,2 – 13,2 + 11,2 – 9,2 … 8,2 – 6,2 + 5,2 – 2,2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 7 ngày 2022-04-14T13:11:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  15,2 – 13,2 + 11,2 – 9,2=4
  8,2 – 6,2 + 5,2 – 2,2=5
  =>15,2 – 13,2 + 11,2 – 9,2 <  8,2 – 6,2 + 5,2 – 2,2
   

 2. ~ gửi bạn ~
  Giải đáp:
  15,2 – 13,2 + 11,2 – 9,2 …<… 8,2 – 6,2 + 5,2 – 2,2 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  15,2 – 13,2 + 11,2 – 9,2 …… 8,2 – 6,2 + 5,2 – 2,2
  Có:
  15,2 – 13,2 + 11,2 – 9,2 = 4
  8,2 – 6,2 + 5,2 – 2,2 = 5
  Vì 4 < 5
  => 15,2 – 13,2 + 11,2 – 9,2 …<… 8,2 – 6,2 + 5,2 – 2,2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )