Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính và tìm số dư. a/ 151,04 : 64 b/ 0,072 : 18 c/ 693 : 42 d/ 931 : 25

Question

Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính và tìm số dư.
a/ 151,04 : 64 b/ 0,072 : 18 c/ 693 : 42 d/ 931 : 25, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 8 tháng 2022-04-19T16:45:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, 2.36
  b, 0.004
  c,16.5
  d, 37.24
                                                                                           kthuy0246
                                                                                      #anhsangsoiduong.vn
   

 2. Giải đáp:
  a, 2.36
  b, 0.004
  c,16.5
  d, 37.24
  Lời giải và giải thích chi tiết:dựa vào phép chia các số thập phân
   mình thêm phần đặt tính nhé

  toan-lop-5-dat-tinh-roi-tinh-va-tim-so-du-a-151-04-64-b-0-072-18-c-693-42-d-931-25

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )