Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD có đáy AB = 1/3 CD, các đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác DOC = 36 cm2. a) Chứng tỏ rằng

Question

Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD có đáy AB = 1/3 CD, các đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác DOC = 36 cm2.
a) Chứng tỏ rằng diện tích tam giác AOD = BOC
b) Tính diện tích hình thang ABCD
Có hình thì càng tốt nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 2 tháng 2022-12-15T18:15:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. a): + b):
    ⇒ Độ dài AB = 1/3 CD
    ⇒ Diện tích ABD = 1/3 diện tích ABCD
    ⇒ Diện tích ABCD = 3 lần diện tích ABD = 3 × 4 = 12 cm²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )