Toán Lớp 5: Câu 8: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 90cm2, biết diện tích tam giác BDC gấp 3 lần diện tích tam giác ADC, diện tích tam giác ADC g

Question

Toán Lớp 5: Câu 8: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 90cm2, biết diện tích tam giác BDC gấp 3 lần diện tích tam giác ADC, diện tích tam giác ADC gấp 2 lần diện tích tam giác ABD. Cho biết diện tích mỗi tam giác DAC, DBC, DBA bằng bao nhiêu.
Câu 9: Cho tam giác ABC có diện tích gấp 4 lần diện tích DAC, gấp 3 lần diện tích tam giác DBC, gấp 2 lần diện tích tam giác DAB. Biết diện tích tam giác DAB lớn hơn diện tích tam giác DAC là 2cm2. Tính diện tích tam giác ABC.
Câu 10: Cho tam giác ABC, điểm M nằm trên BC. Đoạn AM chia tam giác ABC thành tam giác ABM và tam giác AMC. Biết tam giác ABM gấp 3 lần diện tích tam giác AMC và diện tích ABM hơn diện tích AMC là 10cm2. Tính diện tích tam giác ABC.
Chỉ cần đáp số ko cần phải giải thích hay chình bày Chỉ cần đáp số nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 1 tháng 2022-12-21T09:39:48+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Câu 8:
  ABC 90cm2
  ADC 180cm2
  BDC 540cm2
  Câu 9:
  ABC 8cm2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )