Toán Lớp 5: Bài 5: Một hình chữ nhật có chu vi 90m. Tính diện tích hình chữ nhật đó biết 5 lần chiều rộng bằng 4 lần chiều dài? Bài 4: Nhà Lan nuôi

Question

Toán Lớp 5: Bài 5: Một hình chữ nhật có chu vi 90m. Tính diện tích hình chữ nhật đó biết 5 lần chiều rộng bằng 4 lần chiều dài?
Bài 4: Nhà Lan nuôi 1 đàn gà. Số gà trống ít hơn gà gà mái 18 con. Tìm số gà mỗi loại biết 5 lần số gà trống bằng 3 gà mái, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 1 tuần 2022-06-15T06:06:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1
  Tổng số phần bằng nhau là 
   4+5 = 9 ( phần )
  Nửa chu vi là 
   90:2= 45 (m)
   Chiều dài là 
   45 : 9 x 5 = 25 ( m )
   Chiều rộng là 
   45 – 25 = 20 (m)
  S hình chữ nhật là :
  25 x 20 = 500 (m²)
  Bài 4 
   Hiệu số phần bằng nhau là 
   5-3 = 2 ( phần )
   Số gà trống là 
   18 : 2 x 3 = 27 ( con )
   Số gà mái là : 
   18 + 27 = 45 ( con )
  Xin hay nhất + vote 5* + cảm ơn = thank .
   

 2. Bài 4. Giải:
  Nửa chu vi hình chữ nhật là: 90 : 2 = 45 ( m )
  Chiều dài hình chữ nhật là: 45 : ( 5 + 4 ) x 5 = 25 ( m )
  Chiều rộng hình chữ nhật là: 45 -25 = 20 ( m )
  Diện tích hình chữ nhật là: 25 x 20 = 500 ( m ² )
                                            Đáp số: 500m².
  Bài 5. Giải:
  Số gà trống là: 18 : ( 5 – 3 ) x 3 = 27 ( con )
  Số gà mái là: 18 + 27 = 45 ( con )
                                  Đáp số: Gà trống: 27 con.
                                               Gà mái: 45 con.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )