Toán Lớp 5: Bài 1: tổng tuổi 3 cha con là 84 tuổi , trong đó tuổi con gái bằng 1/3 tuổi cha , tổng số của con trai và con gái bằng 9/4 tuổi con gái

Question

Toán Lớp 5: Bài 1: tổng tuổi 3 cha con là 84 tuổi , trong đó tuổi con gái bằng 1/3 tuổi cha , tổng số của con trai và con gái bằng 9/4 tuổi con gái . tính số tuổi của mỗi người ?
bài 2: Hai kho a và b có tất cả 58 tấn thóc . hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc ? , biết 2/3 số thóc a hơn 3/7 số thóc b là 8 tấn
Các bn nhớ coi xem dạng nào nên vẽ sơ đồ dạng nào nên lập luận dạng nào nên lập luận và vẽ sơ đồ nha
THanks mn ạ !!!!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 16 phút 2022-06-04T19:15:53+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1. Tuổi của con trai  chia làm số phần :  9-4=5 phần
  Tuổi của con gái  chia thành số phần :  9-5=4 phần
  Tuổi của bố được chia thànhsố phần :  4*3=12 phần
  Tổng số phần bằng nhau :  5+4+12=21 phần
  Gía trị mỗi phần là $\frac{84}{21}$ =4 tuổi
  Tuổi con trai là 4*5=20 tuổi
  Tuổi của con gái là 4*4=16 tuổi
  Tuổi bố là 4*12=48 tuổi
  2. 2/3 lượng thóc trong kho a hơn 3/7 lượng thóc trong kho b là 8 tấn.
  Vậy lượng thóc trong kho a hơn 9/14 lượng thóc trong kho b là 12 kg.
  Kết hợp với đề bài: kho A + kho B = 58 tấn
  Kho A = 12 tấn + 9/14 kho B
   Kho B = 28 tấn, kho A = 30 tấn.
    ( bạn tự vé sơ đồ nhé)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )