Toán Lớp 5: Bài 1 :Hình tròn có diện tích 50,24 cm2.Tính chu vi hình tròn đó. Bài 2 :Một hình tròn có chu vi 14,28 m.Tính diện tích hình tròn đó. B

Question

Toán Lớp 5: Bài 1 :Hình tròn có diện tích 50,24 cm2.Tính chu vi hình tròn đó.
Bài 2 :Một hình tròn có chu vi 14,28 m.Tính diện tích hình tròn đó.
Bài 3 :Hình thang ABCD có tổng hai đáy bằng 50 cm.Tính diện tích hình thang biết nếu đáy lớn tăng thêm 5 cm thì diện tích hình thang tăng thêm 20 cm2.
giúp mk với ạ
MK VOTE CHO Ạ ! MÌNH CẢM ƠN TRƯỚC Ạ.THANK YOU ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 1 tuần 2022-01-14T07:36:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  Bài 1 :Hình tròn có diện tích 50,24 cm2.Tính chu vi hình tròn đó.

  giải:

  $\text{diện tích hình tròn là:}$

  $\text{R x R x 3,14 = 50,24 }$

  $\text{R x R = 50,24 : 3,14 = 16 }$

  $\text{mà 4 x 4 = 16 nên R = 4 }$

  $\text{chu vi hình tròn là:}$

  $\text{P = 2 x R x 3 x 14 = 2 x 4 x 3,14 = 25,12 (cm)}$

  $\text{ Đáp số: 25,12cm}$

  Bài 2 :Một hình tròn có chu vi 14,28 m.Tính diện tích hình tròn đó.

  $\text{ giải:}$

  $\text{bán kính hình tròn đó là:}$

  $\text{28,26 : 3,14 : 2 = 4,5 (m)}$

  $\text{diện tích hình tròn đó là:}$

  $\text{4,5 x 4,5 x 3,14 = 63,585 (m)}$

  $\text{ Đáp số: 63,585 m²}$

  Bài 3 :Hình thang ABCD có tổng hai đáy bằng 50 cm.Tính diện tích hình thang biết nếu đáy lớn tăng thêm 5 cm thì diện tích hình thang tăng thêm 20 cm2.

  giải:

  $\text{Phần diện tích tăng thêm đó là diện tích tam giác BCE}$

  $\text{Chiều cao hạ từ B lên đáy CE của tam giác BCE là }$

  $\text{20 x 2 : 5=8 (cm)}$

  Chiều cao hạ từ B lên đáy CE của tam giác BCE cũng là chiều cao của hình thang ABCD 

  $\text{Diện tích hình thang ABCD là:}$

  $\text{50 x 8 : 2=200 (cm²)}$

  $\text{Đáp số: 200cm²}$

 2. Bài 1

  diện tích hình tròn là RxRx3.14=50.24

  suy ra RxR=50.24:3.14=16

  mà chỉ có 4×4=16 nên R=4

  vậy chu vi hình tròn: P=2xRx3.14=2x4x3.14=25.12 (cm)

  Bài 3

  Phần diện tích tăng thêm đó là diện tích tam giác BCE

  Chiều cao hạ từ B lên đáy CE của tam giác BCE là 

  20×2:5=8 (cm)

  Chiều cao hạ từ B lên đáy CE của tam giác BCE cũng là chiều cao của hình thang ABCD 

  Diện tích hình thang ABCD là:

  50×8:2=200 (cm²)

             Đáp số: 200cm²

  toan-lop-5-bai-1-hinh-tron-co-dien-tich-50-24-cm2-tinh-chu-vi-hinh-tron-do-bai-2-mot-hinh-tron-c

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )