Toán Lớp 5: a x 5,5 + a x 3 + a + 1/2 x a =90

Question

Toán Lớp 5: a x 5,5 + a x 3 + a + 1/2 x a =90, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 2 tháng 2022-12-19T04:34:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a x 5,5 + a x 3 + a + 1/2 x a =90
  =>a x (5,5 + 3 + 1 + 1/2) = 90
  =>a x 10 = 90
  => a = 90 : 10
  => a = 9

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a xx 5,5 + a xx 3 + a + 1/2 xx a =90
  a xx (5,5 + 3 + 1 + 1/2)              =90
  a xx 10                                        =90
  a                                                  = 90 : 10
  a                                                  = 9                       
  Vậy a = 9    

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )