Toán Lớp 5: x : 8 = 45 : 5 x : 2 = 2345

Question

Toán Lớp 5: x : 8 = 45 : 5 x : 2 = 2345, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 1 tuần 2022-06-18T19:10:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   X:8=45:5
  x:8=9
  x=9×8
  x=72
  Vậy x=72
  x:2=2345
  x=2345×2
  x=4690
  Vậy x=4690

 2. a)$\text{x÷8=45÷5}$
  $\text{⇒x÷8=9}$
  $\text{⇒x=9×8}$
  $\text{⇒x=72}$
  $\text{Vậy x=72}$
  b)$\text{x÷2=2345}$
  $\text{⇒x=2345×2}$
  $\text{x=4690}$
  $\text{Vậy x=4690}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )