Toán Lớp 5: 7 : một đoàn xe ô tô vận chuyển 240 tấn hàng vào kho . lần đầu có 12 xe ô tô chở được 60 tấn hàng . hỏi cần bao nhiêu xe ô tô như thế đ

Question

Toán Lớp 5: 7 :
một đoàn xe ô tô vận chuyển 240 tấn hàng vào kho . lần đầu có 12 xe ô tô chở được 60 tấn hàng . hỏi cần bao nhiêu xe ô tô như thế để chở hết số hàng còn lại ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 2 tháng 2022-11-24T02:21:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Mỗi xe ô tô chở được số tấn hàng là:
  60 : 12 = 5 (tấn)
  Số tấn hàng còn lại sau khi chở lần đầu là:
  240 – 60 = 180 (tấn)
  Số xe cần để chở hết số tấn hàng còn lại là:
  180 : 5 = 36 (xe)
  Đáp số: 36 xe ô tô.

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mỗi xe chở được số tấn hàng là :
  $60 : 12 = 5 (tấn)$
  Số tấn hàng còn lại sau khi chở lần đầu là :
  $240 – 60 = 180 (tấn)$
  Cần số xe để chở hết số hàng còn lại là
  $180 : 5 = 36 (xe)$
  Đáp số: $36$ xe.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )