Toán Lớp 5: 53,2: (x-3,5) + 45,8 =7,5( đó là đề ạ) (x-3,5)+ 45,8= 53,2: 7,5 ( đây là cái cô gợi ý cho em nhưng em chưa biết làm)

Question

Toán Lớp 5: 53,2: (x-3,5) + 45,8 =7,5( đó là đề ạ)
(x-3,5)+ 45,8= 53,2: 7,5 ( đây là cái cô gợi ý cho em nhưng em chưa biết làm), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 34 phút 2022-06-17T23:27:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu trả lời đó nha bạn ????
  toan-lop-5-53-2-3-5-45-8-7-5-do-la-de-a-3-5-45-8-53-2-7-5-day-la-cai-co-goi-y-cho-em-nhung-em-ch

 2. 53,2:(x-3,5)+45,8=7,5
  <=> 53,2:(x-3,5)=7,5-45,8
  <=> 53,2:(x-3,5)≈-38,3
  <=> x-3,5≈53,2:(-38,3)
  <=> x-3,5≈-1,389
  <=> x≈-1,389+3,5
  <=> x≈2,111 
  Vậy x≈2,111

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )