Toán Lớp 5: 5. Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 240 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả. a. Hỏi số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây

Question

Toán Lớp 5: 5. Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 240
cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả.
a. Hỏi số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm
số cây trong vườn ?
b. Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây
trong vườn là bao nhiêu ?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 1 tuần 2022-04-13T18:16:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. @Moon gửi pạn ????????
  $\text{a. Số phần trăm số cây lấy gỗ chiếm số cây trong vườn là}$
  $\text{240 : 1000 = $\frac{240}{1000}$ = $\frac{24}{100}$ = 24%}$
  $\text{b. Trong vườn có số cây ăn quả là:}$
  $\text{1000 – 240 = 760 (cây)}$
  $\text{Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là:}$
  $\text{760 : 1000 = $\frac{760}{1000}$ = $\frac{76}{100}$ = 76%}$
  Vậy a. 24% ; b. 76%
   

 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Số cây lấy gỗ chiếm số phần trăm số cây trong vườn là: 
  $\textit{240 : 1000 x 100 = 24 %}$
  b, Trong vườn có số cây ăn quả là:
  $\textit{1000 – 240 = 760 (cây)}$
  Tỉ số phần trăm của cây ăn quả và số cây trong vườn là :
  $\textit{760 : 1000 x 100 = 76 %}$
              Đáp số: a, $\textit{24 %}$
                            b, $\textit{76 %}$
  $\textit{$\Omega$ Ruby}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )