Toán Lớp 5: 5,25km=-. -.m 9,2dm=-.dm-.cm 27,8km=–…m 3,5cm=-.cm-.mm 3,59m==.cm

Question

Toán Lớp 5: 5,25km=….. …..m 9,2dm=…..dm…..cm
27,8km=………..m 3,5cm=…..cm…..mm
3,59m=………….cm 23,14m=…m…cm
6,7dm=………..cm 1,35km=….km……m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 6 tháng 2022-06-15T19:07:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  5,25km= 5250 m
  9,2dm= 9 dm 2 cm
  27,8km= 2780 m
  3,5cm= 3 cm 5 mm
  3,59m= 359 cm
  23,14m= 23 m 14 cm
  6,7dm= 67 cm
  1,35km= 1 km 350m

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{#dangduyle21}$
  5,25km = 5250 m                                    9,2dm = 9dm 2cm
  27,8km = 27800 m                                  3,5cm = 3cm 5mm
    3,59m = 359 cm                                  23,14m = 23m 14cm
    6,7dm = 67 cm                                    1,35km = 1km 350m
  Xin hay nhất ạ !

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )