Toán Lớp 5: 40,8 : 12 – 2,03 b ) 12,3 : x = 4 c ) 5 : x = 15

Question

Toán Lớp 5: 40,8 : 12 – 2,03
b ) 12,3 : x = 4
c ) 5 : x = 15, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 2 tháng 2022-03-02T15:48:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  40,8 : 12 – 2,03
  = 3,4-2,03
  = 1,37
  b) 12,3 : x = 4
                x= 12,3:4
                x= 3,075
  c) 5 : x = 15
           x= 5:15
           x= 0,3333…

 2.  40,8 : 12 – 2,03
  =3,4 – 2,03
  =1,37
  b ) 12,3 : x = 4
        x=12,3 : 4
        x=3,075
  c ) 5 : x = 15
       x=5 : 15
       x=$\frac{1}{3}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )