Toán Lớp 5: 394,2 : 73 592 : 67 38 : 54 98 : 0,85 375 : 1,34

Question

Toán Lớp 5: 394,2 : 73
592 : 67
38 : 54
98 : 0,85
375 : 1,34, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 29 phút 2022-06-17T07:04:17+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. 394,2 ÷ 73 = 5,4
  592 ÷ 67 = 8,835 (dư 0,56)
  38 ÷ 54 = 0,737 (dư 2)
  98 ÷ 0,85 = 115,2 (dư 0,080)
  375 ÷ 1,34 = 279,8 (dư 0,068)
  #hoanglinh5240

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )