Toán Lớp 5: 20 người làm xong một con đường trong 6 ngày. Hỏi 30 người làm xong con đường đó trong bao nhiêu ngày? (Biết sức làm của mỗi người như

Question

Toán Lớp 5: 20 người làm xong một con đường trong 6 ngày. Hỏi 30 người làm xong con đường đó trong bao nhiêu ngày? (Biết sức làm của mỗi người như nhau) chỉ cần đáp án thôi nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 12 phút 2022-06-16T01:38:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  1 ngày cần số người để làm xong là :
  20 x 6 = 120 ( người )
  30 người làm xog con đường đó trong số ngày là :
  120 : 30 = 4 ( ngày )

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Một người làm xong con đường đó trong số ngày là:
  20×6=120 (ngày)
  30 người làm xong con đường đó trong số ngày là:
  120:30=4 (ngày)
  Đáp số: 4 ngày.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )