Toán Lớp 5: 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất : b) 8,9 x 0,5 – 0,5 x 7,6 a) 1,2 x 3 + 3 x 4,5 %3D %3D d) 8,9 : 0,5 – 7,6 : 0,5 c) 1,2 : 3 + 4,5: 3

Question

Toán Lớp 5: 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất :
b) 8,9 x 0,5 – 0,5 x 7,6
a) 1,2 x 3 + 3 x 4,5
%3D
%3D
d) 8,9 : 0,5 – 7,6 : 0,5
c) 1,2 : 3 + 4,5: 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 1 tuần 2022-01-14T09:23:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  b) 0,65

  a) 17,1

  d) 2,6

  c) 1,9

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  b) 8,9 x 0,5 – 0,5 x 7,6

  = (8,9 – 7,6) x 0,5 

  = 1,3 x 0,5 

  = 0,65

  a) 1,2 x 3 + 3 x 4,5

  = (1,2 + 4,5) x 3

  = 5,7 x 3

  = 17,1

  d) 8,9 : 0,5 – 7,6 : 0,5

  = (8,9 – 7,6) : 0,5

  = 1,3 : 0,5

  = 2,6

  c) 1,2 : 3 + 4,5: 3

  = (1,2 + 4,5) : 3

  = 5,7 : 3 = 1,9

  Chúc bạn học tốt!!

  $#Zinn$ 

 2. $#BenOkk$

  Giải đáp `+` Lời giải và giải thích chi tiết:

  `a)` `1,2 xx 3 + 3 xx 4,5`

  `=` `3 xx (4,5+1,2)`

  `=` `3 xx 5,7`

  `=` `17,1`

  `b)` `8,9 xx 0,5 – 0,5 xx 7,6`

  `= (8,9 – 7,6) xx 0,5` 

  `= 1,3 xx 0,5` 

  `= 0,65`

  `c)` `1,2 : 3 + 4,5: 3`

  `= (1,2 + 4,5) : 3`

  `= 5,7 : 3`

  `= 1,9`

  `d)` `8,9 : 0,5 – 7,6 : 0,5`

  `= (8,9 – 7,6) : 0,5`

  `= 1,3 : 0,5`

  `= 2,6`

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )