Toán Lớp 5: 1] một mảnh vườn HCN có chiều dài 48m , chiều rộng kém chiều dài 12m . a] tính diện tích mảnh vườn đó. b] người ta lấy ra 864 m2 để tr

Question

Toán Lớp 5: 1] một mảnh vườn HCN có chiều dài 48m , chiều rộng kém chiều dài 12m .
a] tính diện tích mảnh vườn đó.
b] người ta lấy ra 864 m2 để trồng hoa. Hỏi diện tích trồng hoa chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích đất của cả mảnh vườn ?
mn chỉ em vs ạ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 1 tháng 2022-12-20T23:08:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1)

  Bài giải:

  a) Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

  48 – 12 = 36 (m)

  Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

  48 xx 36 = 1728 (m^{2})

  b) Diện tích trồng hoa chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích đất của cả mảnh vườn là:

  864 : 1728 xx 100% = 50%

  Đáp số : a) 1728m^{2}

                b) 50%

 2. Chiều rộng mảnh vườn đó là:

       48 – 12 = 36 ( m )

  a) Diện tích mảnh vườn đó là:

       48 x 36 = 1728 ( m² )

  b) Diện tích trồng hoa chiếm số phần trăn diện tích đất của cả mảnh vườn là:

       864 : 1728 x 100 = 50 ( % )

  Đáp số: a) 1728 m²

               b) 50 %

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )