Toán Lớp 4: với bốn chữ số 0,1,4,5 hãy viết một số có ba chữ số ( ba chứ số khác nhau ) vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9

Question

Toán Lớp 4: với bốn chữ số 0,1,4,5 hãy viết một số có ba chữ số ( ba chứ số khác nhau ) vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 8 tháng 2022-04-19T19:17:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

   Số  có ba chữ số khác nhau chia hết cho 5 thì có tận cùng là 5 hoặc 0 : →140;150;145;105;405;415;410;415;450;540;510

   Số  có ba chữ số khác nhau chia hết cho 9 thì có tổng các số chia hết cho 9: 

  →405;450;504;540

  Vậy số có ba chữ số  khác nhau  vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9  

   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  * Số  có ba chữ số khác nhau chia hết cho 5 thì có tận cùng là 5 hoặc 0 : →140;150;145;105;405;415;410;415;450;540;510

  * Số  có ba chữ số khác nhau chia hết cho 9 thì có tổng các số chia hết cho 9: 

  →405;450;504;540

  Vậy số có ba chữ số  khác nhau  vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9 là : 405;450;540

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )