Toán Lớp 4: Viết tiếp hai số hạng của dãy số: 0,1,2,4,7,12,–..

Question

Toán Lớp 4: Viết tiếp hai số hạng của dãy số: 0,1,2,4,7,12,………., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 5 ngày 2022-08-06T01:41:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. 2 số tiếp theo là 20 và 33 nhé
    vì quy luật của dãy số là lấy tổng 2 số phía trước cộng với 1

  2. 0,1,2,4,7,12,20,33
    Theo quy luật cộng hai số hạng liên tiếp và cồng thêm 1
    chúc bẹn học tốt
    xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )