Toán Lớp 4: Tổng tuổi của hai bố con là 58 tuổi,số tuổi của con ít hơn số tuổi của cha là 32 tuổi.Hỏi bố và con bao nhiêu tuổi?

Question

Toán Lớp 4: Tổng tuổi của hai bố con là 58 tuổi,số tuổi của con ít hơn số tuổi của cha là 32 tuổi.Hỏi bố và con bao nhiêu tuổi?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 3 tuần 2022-06-04T18:27:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  Bố : 45 tuổi

  Con : 13 tuổi

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Tuổi của bố là :

     ( 58 + 32 ) : 2 = 45 ( tuổi )

  Tuổi của con là :

     45 – 32 = 13 ( tuổi )

           Đáp số : Bố : 45 tuổi

                         Con : 13 tuổi

  #dpa

   

 2. Tuổi con là :

  (58 – 32) : 2 = 13 (tuổi)

  Tuổi bố là : 

  58 – 13 = 45 (tuổi)

        Đáp số : Tuổi con : 13

                     Tuổi bố : 45

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )