Toán Lớp 4: Tính trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 568 đến 1796

Question

Toán Lớp 4: Tính trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 568 đến 1796, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 30 phút 2022-06-16T22:06:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Khoảng cách của hai số hạng liên tiếp là :
             569 – 568 = 1 ( đơn vị )
  Dãy số đó có số số hạng là :
     ( 1796 – 568 ) : 1 + 1 = 1229 ( số hạng )
  Tổng của dãy số đó là :
    ( 568 + 1796 ) x 1229 : 2 = 1 452 678
  Trung bình cộng của các số đó là :
      1 452 678 : 1229 = 1182 
                        Đáp số : 1182
                        #HOANGBACH3014

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khoảng cách của hai số hạng liên tiếp là :
             569 – 568 = 1 ( đơn vị )
  Dãy số đó có số số hạng là :
     ( 1796 – 568 ) : 1 + 1 = 1229 ( số hạng )
  Tổng của dãy số đó là :
    ( 568 + 1796 ) x 1229 : 2 = 1 452 678
  Trung bình cộng của các số đó là :
      1 452 678 : 1229 = 1182 
                        Đáp số : 1182
  # Xin hay nhất ( nếu được ạ )i
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )