Toán Lớp 4: Tính giá trị biểu thức m – 187 + n với m = 348 và n = 156

Question

Toán Lớp 4: Tính giá trị biểu thức m – 187 + n với m = 348 và n = 156, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 5 ngày 2022-06-18T07:07:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. m – 187 + n
  Vì m = 348 và n = 156
  => 348 – 187 + 156
  = 161 + 156
  = 317
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tính giá trị biểu thức m – 187 + n với m = 348 và n = 156
  Nếu m = 345 và n = 156 thì m – 187+ n = 345 – 187 + 156 = 158 + 156 = 314
  Chúc bạn học tốt ^-^

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )