Toán Lớp 4: Tính giá trị biểu thức 45xa với a bằng 13, 26, 39

Question

Toán Lớp 4: Tính giá trị biểu thức 45xa với a bằng 13, 26, 39, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 2 tuần 2022-06-07T05:25:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-06-07T05:26:43+00:00
  Thay a=13 vào biểu thức ta được : 
  45xx13=585 
                                                              
  Thay a=26 vào biểu thức ta được :
  45xx26=1170 
                                                              
  Thay a=39 vào biểu thức ta được : 
  45xx39=1755 

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   1. Thay a = 13
  => 45 x 13 = 585
   2. Thay a = 26
  => 45 x 26 = 1170
   3. Thay a = 39
  => 45 x 39 = 1755

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )