Toán Lớp 4: tính bằng 2 cách :

Question

Toán Lớp 4: tính bằng 2 cách : a) 48 : 12 + 24 : 12 b) 48 : ( 12 x 4 ) giúp với!!!!!!!!!!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 2 tháng 2022-03-02T17:38:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Mik gửi ạ}$

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   a) C1 48 : 12 + 24 : 12              C2 : 48 : 12 + 24 : 12   

  = ( 48 : 12 ) + ( 24 : 12 )               = ( 48 + 24 ) : 12

  = 4 + 2                                         = 72 : 12

  = 6                                                 =  6

  ——————

  b) C1 48 : ( 12 × 4 )            C2 : 48 : ( 12 × 4 )

  = 48 : 48                                 = 48 : 12 × 48 : 4

  = 1                                           = 4 × 12   

                                                      = 48

 2. Giải đáp:

  dứi 

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  cách 1: 

  a,                                                     b, 48 : ( 12 x 4 )

    48 : 12 + 24 : 12                            = 48 : 48

  = (48 + 24) : 12                               = 1

  = 74 : 12 

  = 4

  Cashc 2:

  a,48 : 12 + 24 : 12                          b, 48 : ( 12 x 4 )

  = 2 + 2                                           = 48 : 12 x 48 : 4

  = 4                                                  = 2 x 12
  Chúc em hok tôys

  #Helen11_hoidap247

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )