Toán Lớp 4: Tìm số có năm chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 1 vào bên trái số đó thì được số có sáu chữ số gấp 9 lần số phải tìm

Question

Toán Lớp 4: Tìm số có năm chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 1 vào bên trái số đó thì được số có sáu chữ số gấp 9 lần số phải tìm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 43 phút 2022-06-17T04:52:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  ta gọi số cần tìm là : $\overline{abcde}$
   số mới là : $\overline{1abcde}$
  theo bài ra ta có :
  $\overline{abcde}$ x 9 = $\overline{1abcde}$
  $\overline{abcde}$ x 9 = $\overline{abcde}$ + 1000 (trừ 2 vế cho $\overline{abcde}$)
  $\overline{abcde}$ x 8 = 100000
  $\overline{abcde}$      = 100000 : 8
  $\overline{abcde}$      = 125000
  vậy số cần tìm là : 12500
  XIN HAY NHẤT CHO NHÓM Ạ
  NO COPPY

 2. Khi viết thêm chữ số 1 vào bên trái số phải tìm thì ta được số mới hơn số phải tìm là 100000 đơn vị
  Số mới gấp 9 lần số phải tìm nên ta coi số bé là 1 phần , số lớn là 9 phần như thế
  Số phải tìm là:
  100000: (9-1) = 12500

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )