Toán Lớp 4: Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp.Biết tổng 3 số đó là 84

Question

Toán Lớp 4: Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp.Biết tổng 3 số đó là 84, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 6 tháng 2022-06-07T04:10:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp: 27, 28, 29
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     Do tổng 3 số là 84 nên trung bình cộng 3 số là 28, mà 3 số liên tiếp nên số thứ hai chính là trung bình cộng 3 số, từ đó suy ra 3 số là 27, 28, 29

  2. 3 số là:27, 28, 29

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )