Toán Lớp 4: Một phòng chiếu phim có 12 hàng ghế mỗi hàng ghế có 14 ghế biết rằng đã bán 25 vẽ hỏi còn bao nhiêu vé để bán tiếp

Question

Toán Lớp 4: Một phòng chiếu phim có 12 hàng ghế mỗi hàng ghế có 14 ghế biết rằng đã bán 25 vẽ hỏi còn bao nhiêu vé để bán tiếp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 7 ngày 2022-04-14T12:19:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. text {Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  text {1 phiếu = 1 ghế}
  text {Rạp chiếu phim có số cái ghế là :}
          12 + 14 = 26 text {(ghế)}
  text {Còn số vé là :}
         26 – 25 = 1 text {(vé)}
                       text {Đáp số : 1 vé}
  text {Xin hay nhất}

 2. số ghê phòng chiếu phim có tất cả là:
     12 x 14 = 168 (ghế)
  Số vé còn lại để bán tiếp là:
     168 – 25 = 143 (vé)
  Đáp số: 143 vé
   xin hay nhất nhé

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )