Toán Lớp 4: một ô tô chạy 4 giờ đầu, mỗi giờ chạy đc 60km, 2 giờ sau, mỗi giờ chạy đc 54km. hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy đc bao nhiu km?

Question

Toán Lớp 4: một ô tô chạy 4 giờ đầu, mỗi giờ chạy đc 60km, 2 giờ sau, mỗi giờ chạy đc 54km. hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy đc bao nhiu km?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 6 tháng 2022-06-20T07:22:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số giờ ô tô chạy được là:
  $2+4=6(giờ)$
  Số kilomet ô tô đó chạy được là:
  $60+54=114(km)$
  Trung bình mỗi giờ ô tô chạy được:
  $114:6=19(km)$
  Đáp số: 19 km

 2. 4 giờ đầu ô tô đi được số ki-lô-mét là:
       60 xx 4 = 240 (km)
  2 giờ sau ô tô đi được số ki-lô-mét là: 
      54 xx 2 = 108 (km)
  Trung bình mỗi giờ đi được số ki-lô-mét là:
        (240 + 108) : (4 + 2) = 58 (km)
                 Đáp số: 58km
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )