Toán Lớp 4: một mảnh ruộng hình chữ nhật chu vi là 3540 m chiều dài hơn chiều rộng 628 m tính diện tích của mảnh ruộng hình chữ nhật đó

Question

Toán Lớp 4: một mảnh ruộng hình chữ nhật chu vi là 3540 m chiều dài hơn chiều rộng 628 m tính diện tích của mảnh ruộng hình chữ nhật đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 2 tuần 2022-06-07T23:00:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  $\text{Nửa chu vi mảnh ruộng là:}$
  3540 : 2 = 1770  (m)
  $\text{Ta có sơ đồ:}$ 
  \(\boxed{\quad\\
  \left.\begin{array}{l}
  \quad\text{Chiều dài:}\kern8.5pt\overbrace{|\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-2.5pt\underbrace{|\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-3pt|}_{628\ \text{m}}}^{?\ \text{m}}\\
  \quad\text{Chiều rộng:}\ \underbrace{|\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-2.5pt|}_{?\ \text{m}}\\
  \end{array}\ \right\}\ 1770\ \text{m}\quad\\
  }\)
  $\text{Chiều rộng mảnh ruộng là:}$
  (1770 – 628) : 2 = 571  (m)
  $\text{Chiều dài mảnh ruộng là:}$
  (1770 + 628) : 2 = 1199  (m)
  $\text{Diện tích mảnh ruộng là:}$
  571 xx 1199 = 684629  (m^{2})
  $\text{Đáp số:}$ 684629 m^{2}

 2. *chiều dài hơn chiều rộng 628 m nghĩa là lấy chiều dài – chiều rộng sẽ ra 628 m
  Nửa chu vi hcn = tổng chiều dài và chiều rộng, từ đây ta tìm chiều dài, chiều rộng bằng tổng hiệu
  _______________________________________________________________
  Sơ đồ:                                                              
  Chiều dài     |—–?—-|—-628 m—-|                                    
  Chiều rộng  |—–?—-|                        ⎬   ? Nửa chu vi          
  _______________________________________________________________
  Nửa chu vi mảnh ruộng hình chữ nhât đó là:
         3540 : 2 = 1770 (m)
  Chiều dài mảnh ruộng hình chữ nhật đó là:
          (1770 + 628) : 2 = 1199 (m)
  Chiều rộng mảnh ruộng hình chữ nhật là:
          (1770 628) : 2 = 571 (m)
  Diện tích mảnh ruộng hình chữ nhật là:
          571 × 1199 = 684629 ($m^{2}$)
          Đáp số: 684629 $m^{2}$
  ≤chúc bạn học tốt ^^≥
  $#Rin$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )