Toán Lớp 4: Một mảnh bìa hình vuông được chia thành hai hình chữ nhật biết tổng chu vi hai hình chữ nhật bằng 90 cm hiệu chu vi hai hình chữ nhật b

Question

Toán Lớp 4: Một mảnh bìa hình vuông được chia thành hai hình chữ nhật biết tổng chu vi hai hình chữ nhật bằng 90 cm hiệu chu vi hai hình chữ nhật bằng 6 cm tính diện tích mỗi hình chữ nhật, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 2 tháng 2022-12-19T05:57:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                   $\textit{#wcdi}$
  $\text{Cạnh của miếng bìa hình vuông là:}$
            $\text{90 : 4 = $\frac{45}{2}$ (cm)}$
  $\text{Hiệu 2 cạnh của hai hình chữ nhật là:}$
            $\text{6 : 2 = 3 (cm)}$
  $\text{Cạch hình vuông là 1 cạch miếng bìa hình chữ nhật lớn}$
  $\text{Chu vi của miếng bìa hình chư nhật lớn là:}$
            $\text{(90 + 6) : 2 = 48 (cm)}$
  $\text{Cạch còn lại của miếng bìa hình chữ nhật lớn là:}$
            $\text{(48 : 2) – $\frac{45}{2}$ = 1,5 (cm)}$
  $\text{Diện tích hình chữ nhật lớn là:}$
            $\text{$\frac{45}{2}$ × $\frac{3}{2}$ = $\frac{135}{4}$ (cm)}$
  $\text{Chu vi miếng bìa hình chữ nhật bé là:}$
            $\text{90 – 48 = 42 (cm)}$
  $\text{Cạnh của miếng bìa hình chữ nhật nhỏ là:}$
            $\text{$\frac{45}{2}$ – 3 = $\frac{39}{2}$ (cm)}$
  $\text{Cạch còn lại của miếng bìa hình chữ nhật bé là:}$
            $\text{(42 : 2) – $\frac{39}{2}$ = $\frac{3}{2}$ (cm)}$
  $\text{Diện tích hình chữ nhật nhỏ là:}$
            $\text{$\frac{39}{2}$ × $\frac{3}{2}$ = $\frac{117}{4}$ (cm)}$
                      $\text{Đ/S}$

 2. Cạnh của một miếng bìa hình vuông là:
  90 : 4 = 45/2 (cm)
  Hiệu 2 cạnh của hai hình chữ nhật là:
  6 : 2 = 3 (cm)
  Gạch hình vuông là 1 cạnh miếng bìa hình chữ nhật
  Chu vi của miếng bìa hình chữ nhật lớn là:
  (90+6):2=48 (cm)
  Gạch còn lại của miếng bìa hình chữ nhật lớn là:
  (48:2)-45/2=1,5
  Diện tích hình chữ nhật lớn là:
  45/2 x 3/2 = 135/4 (cm)
  Chu vi miếng bìa hình chữ nhật bé là:
  90-48=42 (cm)
  Gạch còn lại của miếng bìa hình chữ nhật nhỏ là:
  45/2 – 3 = 39/2 (cm)
  Gạch còn lại của miếng bìa hình chữ nhật bé là:
  (42:2)-39/2=3/2 (cm)
  Diện tích hình chữ nhật nhỏ:
  39/2 x 3/2 = 117/4 (cm)
  Đ/S: 135/4 chữ nhật lớn
  117/4 chữ nhật bé
  #chúc_bạn_học_giỏi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )