Toán Lớp 4: Một đàn vịt có 102 con, một số con ở dưới ao và một số con ở trên bờ. Sau có 8 con ở dưới ao nhảy lên bờ thì số con vịt ở trên bờ nhiều

Question

Toán Lớp 4: Một đàn vịt có 102 con, một số con ở dưới ao và một số con ở trên bờ. Sau có 8 con ở dưới ao nhảy lên bờ thì số con vịt ở trên bờ nhiều hơn dưới ao 10 con. Hỏi lúc đầu có mấy con ở dưới ao; mấy con ở trên bờ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 1 tuần 2022-04-13T16:12:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Sau có 8 con ở dưới ao nhảy lên bờ thì số con vịt ở trên bờ là :
  ( 102 + 10 ) : 2 = 56 ( con )
  Lúc đầu có số con ở trên bờ là :
  56 – 8 = 48 ( con )
  Lúc đầu có số con ở dưới ao là :
  102 – 48 = 54 ( con )
  Đáp số : 54 con dưới ao ; 48 con trên bờ
   

 2. Giải đáp:
  Sau có  con ở dưới ao nhảy lên bờ thì tổng số vịt trên bờ và dưới ao không thay đổi
  Sau có 8 con ở dưới ao nhảy lên bờ thì trên bờ có số con là :
  Số con vịt trên bờ lúc đầu là :
  Số con vịt dưới ao lúc đầu là :
  Đ/S : ……….
  Mong bn cho mik 5 * cảm ơn và là câu trả lời hay nhất ạ ^^
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )